Trevligt lov - för alla barns rätt till en aktiv fritid på loven

Det finns de som säger att en styrka i Borlänge kommun är att det händer så mycket här – och då menat i positiv bemärkelse. Eller som någon också uttryckt det: ”Det bubblar i Borlänge; det bubblar av engagemang i Borlänge”!

Ja, så är det nog – det finns många människor i vår kommun som vill engagera sig. Sofia Axelsson Lekare, Trevligt lov, vittnar åtminstone om ett väldigt stort intresse från både kommunala verksamheter, näringsidkare, olika organisationer och kultur- och idrottsföreningar när det handlar om att arrangera gratisaktiviteter för barn och unga inom ramen för Trevligt lov.

Statliga medel för att sätta barn och unga i rörelse Under 2018 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att stödja kommuner med medel för att anordna avgiftsfria aktiviteter för barn och unga mellan 6 och 15 år, även under andra lov än sommarlovet. De statliga lovmedlen skulle bidra till att sätta barn och unga i rörelse – inte nödvändigtvis fysisk rörelse, men att höja aktivitetsgraden för både sinne, kropp och själ.

Kultur- och fritidsförvaltningen inom Borlänge kommun tog chansen att ansöka om det statliga bidraget och beviljades en relativt stor summa pengar. Två projektledare anställdes för att samordna ett brett utbud av aktiviteter under höst- och jullovet. Sagt och gjort. Ett nytt projekt var igång och kom att gå under namnet ”Trevligt lov”.

- Tanken med Trevligt lov är att ge alla barn och unga i Borlänge möjlighet att mötas och delta på lika villkor. Kommunen har ett ansvar att försöka sudda ut hinder, exempelvis ekonomiska, för barn och unga som vill aktivera sig, säger Patric Hammar, verksamhetschef inom kultur och fritid.

Trevligt lov 2018-2019
Under läsåret 2018-2019 har hundratals kostnadsfria aktiviteter anordnats för Borlänges barn och unga inom ramen för Trevligt lov. Dans, teater, fotboll, boxning, tennis, skapande verksamhet, fri entré till Aqua Nova, 2047 Science Center och Leos lekland, ridning, simskola, utflykter, lovdiscon,
e-sport . . . ja, det var några exempel - listan kan göras lång. Det har funnits mycket att välja mellan och många av aktiviteterna har varit välbesökta. Programmet har presenterats på kommunens webbplats och bland annat spridits genom skolan och genom marknadsföring i sociala medier.

-  Genom marknadsföringen har nya arrangörer efterhand fått upp ögonen för Trevligt lov, hört av sig med idéer på aktiviteter och velat bidra. Det är verkligen jätteroligt, säger Sofia Axelsson Lekare.

Samverkan mellan arrangörer
Efter genomförandet av Trevligt lov har deltagande arrangörer bjudits in till uppföljningsträffar. Det har då visat sig att mycket gott kan komma ur möten där arrangörer från näringslivet knyter kontakter och utbyter erfarenheter med allt ifrån representanter för kommunens fritidsgårdar till kurdiska kulturföreningen och olika idrottsklubbar.

- Engagemanget och viljan att diskutera hur vi i Borlänge kan hjälpas åt med utmaningar och hinder för att göra det allra bästa för våra barn och unga – det har varit fantastiskt roligt att se och ta del av, säger Sofia Axelsson Lekare.

Har då Trevligt lov kommit för att stanna? Ja, åtminstone finns förutsättningarna genom alla arrangörers helhjärtade engagemang. Viljan att fortsätta driva, vidareutveckla och arbeta mer långsiktigt med konceptet finns också inom kommunens kultur- och fritidsförvaltning.

- Visst finns risken att viljan och ambitionen krockar med frågan om fortsatt finansiering men vi jobbar vidare för att hitta ekonomiska lösningar som gör att vi kan fortsätta erbjuda Borlänges barn och unga riktigt trevliga lov, avslutar Patric Hammar.